TOYOTA
Samtycke

Missa ingen information från oss!

Vi efterfrågar ditt samtycke till att ta emot digital marknadskommunikation och marknadsundersökningar i enlighet med vårt integritetsmeddelande.
Fyll i dina uppgifter och verifiera samtycket med din epost.

Du har möjlighet att ge ditt samtycke till olika kategorier av digital marknadsföring genom valen nedan. Genom det ger du ditt samtycke till Toyota/Lexus, det vill säga Toyota/Lexus auktoriserade återförsäljare/verkstäder, Toyota Sweden AB, Toyota Motor Europe NV/SA, Toyota Försäkring (Länsförsäkringar), Toyota Financial Services och Kinto Mobility att skicka de valda typerna av kommunikation till dig och, inom ramen för de valda kommunikationskategorierna, för behandling och delning av dina personuppgifter i enlighet med detta integritetsmeddelande. Dina personuppgifter kommer att användas endast för syftet med de kommunikationskategorier du valt.

Vi kan komma att kontakta dig för vissa frivilliga uppföljningsundersökningar. Behandlingen av dina personuppgifter för dessa uppföljningsundersökningar utförs med stöd av den legala grunden berättigat intresse och det samtycke du lämnar nedan omfattar inte sådana undersökningar. Det samtycke som vi här efterfrågar för kategorin "hjälp oss bli bättre" avser undersökningar angående marknadsföring eller som har reklaminnehåll.

När du lämnar ditt samtycke kommer endast ett begränsat antal Toyota-bolag enligt ovan att skicka dig marknadsföringsmeddelanden eller inbjudningar att delta i marknadsundersökningar. Ditt samtycke kommer inte användas för att skicka marknadsföring i störande omfattning och vi strävar alltid efter att inte på något sätt vara påträngande i vår kommunikation med dig.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke för en eller flera kommunikationskategorier genom att ändra dina samtyckesval på denna sida, på ditt MyT-konto, genom att kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller verkstad eller genom att kontakta Toyota Sweden på integritet@toyota.se.

Kategori